NAVORMING VOOR GESPECIALISEERDEN

Stacks Image 20
HET GEVEN VAN EEN OUDERCURSUS: UPDATE
eerste groep op vrijdag 16 juni 2017 van 9u30 tot 16u30 is volzet
tweede groep op vrijdag 30 juni 2017 van 9u30 tot 16u30

De navorming is dus geen basisniveau. Ze is specifiek gericht op een gespecialiseerd niveau.

Minimum 6 deelnemers - Maximum 10 deelnemers
Kostprijs 115 EUR
Inbegrepen: cursusdag, syllabus, teksten oudercursus en diapresentaties, drank tijdens pauzes
Deze navorming richt zich tot afgestudeerden van de opleiding specialisatie stotteren van CIOOS. Zij kunnen zich hoe dan ook inschrijven. De afgestudeerden van ECSF dienen bij de aanvraag tot deelname een getuigschrift te voorzien. De navorming is dus geen basisniveau. Ze is specifiek gericht op een gespecialiseerd niveau. Het gaat om een volledig praktijkgerichte bijscholing.

© 2013 CIOOS vzw

top